معرفی برخی از پروژه ها

 •  

  ساری خیابان فرهنگ 

  300 متر

  دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری 

  آمل 

  باشگاه ورزشی

  پروژه بزرگ اکسین آمل 

  ساری خیابان فرهنگ 

  500 متر

  کانون مهندسی ساری 

  آمل 

  آرایشگاه

  پروژه بزرگ اکسین آمل 

  کردکوی 

  1500 متر

  ساختمان اداری و کارگاه فنی و حرفه ای کردکوی 

  نور 

  1500 متر

  دفتر مرکزی شرکت LG 

  قائمشهر 

  4200 متر

  مجتمع تفریحی  ورزشی و استخر هوشمند مهرگان  برادران مشهدبان 

   

   

  رزومه سیستم هوشمند مسکونی

  آدرس 

   واحد BMS

  کارفرما 

  بلوار پاسداران 

  1

  آقای حسینی 

  خیابان پیروزی – کوچه 13 آبان 

  2

  مهندس بریمانی 

  کوی توکل – کوچه توکل 6 

  1

  مهندس احمدی 

  میدان زندان 

  16

  مهندس یدالهی 

  خیابان سلمان فارسی – کوی قرجه 

  12

  مهندس بریمانی 

  کوی سنگ 

  4

  مهندس عرب 

  خیابان فرهنگ – نبش کوی توکل 

  6

  آقای شربتی 

  خیابان پیروزی – کوچه واردی 

  7

  آقای امینی 

  خیابان شهابی – کوچه میرجانی 

  10

  آقای جعفری 

  کوی سنگ 

  10

  اقای ظهیری 

  خیابان فرهنگ  

  1

  اقای نظر زاده 

  خیابان سلمان فارسی – کوچه غفران 

  10

  مهندس شهریاری 

  خیابان پیروزی – کوچه طالبی نتاج 

  5

  مهندس تقوی 

  خیابان فرهنگ 

  3

  آقای قدیری 

  کوی پزشکان 

  1

  دکتر تقوی 

  کوی پیوندی 

  6

  مهندس یارائی 

  خیابان خاقانی 

  1

  دکتر خدادادی  

  سلمان فارسی – کوچه شهید کاکوئی 

  8

  مهندس جعفری 

  میدان معلم – بلوار پرستار 

  6

  مهندس مدینه 

  میدان امام 

  5

  آقای رزاقی 

  کوی صبا 

  6

  مهندس جهانی 

  خیابان معلم 

  8

  مهندس کاشی پور 

  کوی طبرستان 

  6

  مهندس یزدانی 

  کوی قرجه 

  6

  آقای دانش 

   

   

  رزومه سیستم هوشمند مسکونی

  آدرس 

  واحد BMS

  کارفرما 

  کوی رفیعی 

  1

  مهندس فتحی 

  خیابان شهابی – کوچه المهدی 

  18

  مهندس شهریاری 

  خیابان نهضت 

  6

  مهندس حسینی 

  کوی پیوندی 

  7

  مهندس غنودی 

  بلوار خزر – کوچه نیلوفر 

  1

  دکتر کریمی نسب 

  آمل 

  2

  آقای محسنی 

  خیابان معلم 

  4

  آقای فغانی 

  کوی گلستان 

  1

  مهندس علی بابایی 

  بلوار خزر – کوچه سروستان 

  4

  مهندس رحمانی 

  بلوار خزر – کوی شفا 

  12

  مهندس مشمولی 

  خیابان فرهنگ 

  1

  کانون مهندسی ساری 

  خیابان فرهنگ 

  1

  دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساری 

  بلوار خزر – کوچه شقایق 

  1

  آقای متقی 

  خیابان معلم 

  1

  آقای روان سوز 

  خیابان پیروزی – کوچه 13 آبان 

  18

  مهندس کریمی 

  کوی پیوندی 

  5

  مهندس عزیزی 

  بیست متری دوم 

  4

  آقای شیرزادی 

  خیابان طبرستان 

  8

  مهندس آهنگر 

  قائمشهر 

  1

  مهندس برزگر 

  بعثت 

  4

  دکتر کردی 

  بعثت 

  4

  اقای نصیری 

  طبرستان 

  10

  آقای حسینی 

  خیابان معلم 

  10

  مهندس دولو 

  کوی توکل  

  13

  آقای رضایی 

  خیابان شیخ طبرسی 

  2

  آقای فلاح 

   

  رزومه سیستم هوشمند مسکونی

  آدرس

  واحد BMS

  کارفرما

  خیابان فرهنگ

  6

  مهندس محمد پور

  پیوندی

  6

  دکتر نظری

  پیروزی

  8

  مهندس شفیع زاد

  بلوار فرح آباد

  1

  مهندس رجبی نسب

  کوی سنگ

  9

  مهندس یعقوبی – ابراهیمی

  معلم

  5

  دکتر موسوی

  کوی مفید

  3

  عزیزی

  بلوار خزر

  3

  قلیان

  بلوار داراب

  9

  مجتمع مهر

  کوچه مفید

  1

  مهندس رحمانی

  بهشهر

  1

  دکتر حسینی

  بهشهر

  1

  دکتر موسی زاده

  کردکوی

  2

  فنی و حرفه ای کردکوی

  سلمان فارسی

  14

  آقای منتظری

  روبروی بیمارستان بوعلی

  4

  غلامی

  بلوار خزر

  1

  دکتر پارسایی

  بلوار فرح آباد

  1

  یوسفی

  شهابی

  5

  ایزدی

  نهضت

  4

  دکتر ایرانی

  دانش

  15

  مهندس نورانی

  مازیار

  5

  مهندس نورانی

  پیوندی

  10

  مهندس مقیمی

  پیوندی

  5

  مهندس حسن زاده

  قائمشهر

  4

  دکتر تقوی

  کلارآباد

  8

  مهندس یزدی

  کلارآباد

  1

  مهندس یزدی

   

   

  رزومه سیستم هوشمند مسکونی

  آدرس 

  واحد BMS

  کارفرما 

  سلمان فارسی 

  50

  محمود زاده – هاشمی 

  سلمان فارسی 

  4

  حدادیان 

  بلوار پاسداران 

  3

  صباغی 

  بلوار  دریا 

  2

  مهندس رحمانی 

  پیوند 12 

  12

  مهندس حسین زاده 

  خیابان فرهنگ 

  6

  مهندس شاکری – حامدی 

  بلوار خزر 

  3

  سلیمانی 

  خاقانی 

  4

  اعزی 

  فارابی 

  15

  مهندس رودگریان 

  بهمن شرقی  

  7

  هاشمی 

  سلمان فارسی 

  10

  ضیغمی – برزگر 

  بلوار طالقانی 

  11

  محمود زضا بریمانی 

  سلمان فارسی 

  8

  تقی پور – قیومی 

  معلم 

  10

  ملک بالا 

  سلمان فارسی 

  1

  امیری 

  طبرستان 

  14

  زارعی 

  نور 

  2

  اسدیان 

  نور 

  7

  شرکت LG 

  کوی پزشکان 

  3

  مهندس طیبی 

  رویان 

  8

  رحیمی 

  نور 

  2

  سعیدی 

  سلمان فارسی 

  14

  یزدانی  

  معلم 

  10

  عرب 

  معلم 

  10

  ملک بالا 2  

  بلوار پرستار 

  12

  مهندس بریمانی 

  روستای امره 

  1

  دکتر محسنی 

   

   

  رزومه سیستم هوشمند مسکونی

  آدرس

  واحد BMS

  کارفرما

  بابل -کوی پردیس

  1

  آقای وزیر لقب

  کوی صبا

  2

  مهندس لواسانی

  سلمان فارسی  

  7

  آقای کریمی

  خیابان پیروزی

  12

  آقای کریمی

  میرزمانی

  9

  مهندس فرزاد

  سلمان فارسی

  10

  مهندس صیامی

  میرزمانی

  4

  آقای خدادادی

  بعثت

  11

  مهندس متولیان

  نور

  16

  کریمی

  نور

  12

  قاسمی

  جاده فرح آباد

  1

  خانم حبیبی

  نهضت

  10

  تورج ایمانی

  المهدی

  12

  سهراب فتحی

  توکل

  18

  علی کریمی

  سلمان فارسی

  14

  فتح اله کریمی

  فرهنگ

  5

  خداپرست

  فرهنگ

  6

  فرشادی

  سلمان فارسی

  24

  پروین

  توکل

  18

  ظهیری

  پیوندی

  1

  موسوی مهر

  بیست متری اول

  6

  کولاییان

  بیست متری دوم

  6

  زورقچیان

  قرجه

  18

  مهندس تاج الدین