علیرضا قایخلو

علیرضا قایخلو

مدیریت

فرزین کاظمی فرد

فرزین کاظمی فرد

مدیریت

مبین محسن زاده

مبین محسن زاده

مدیر فنی و r&d

یوسف صادقی

یوسف صادقی

سرپرست نصب و خدمات پس از فروش

هادی نجفی

هادی نجفی

مدیر فروش

محمد فلاح پور

محمد فلاح پور

سرپرست پروژه

مجتبی نصیری

مجتبی نصیری

واحد فنی و نصب

محمد جباری

محمد جباری

واحد فنی و نصب

المیرا حسن پور

المیرا حسن پور

مسئول کنترل و نظارت نقشه های bms و اداری

خاطره خنکداری

خاطره خنکداری

مسئول مالی و اداری

محمد رضایی کلانتری

محمد رضایی کلانتری

مدیر هنری