شرکت هوشمندکاران عصر جهت ارائه خدمات بهتر سیستم خانه هوشمند را در محل شرکت راه اندازی نموده است . سازندگان و خریداران ساختمان جهت بازدید از این سیستم و ارائه خدمات مشاوره و همچنین بازدید از پروژه های در حال انجام و اجرا شده میتوانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس:
دفتر ۱ : ساری – خیابان فرهنگ – روبروی اداره کل تربیت بدنی – مجتمع تجاری شهر –واحد ۴۰۲

۰۱۱-۳۳۲۶۸۸۶۸ | ۰۱۱-۳۳۲۶۸۸۶۹ | ۰۱۱-۳۳۲۶۸۸۷۱

دفتر ۲ :

ساری – خیابان پیروزی- نبش پیروزی ۱۴- ساختمان پارک علم و فناوری – طبقه دوم – شرکت هوشمند کاران عصر

۰۱۱-۳۳۲۰۸۲۶۴ | ۰۱۱-۳۳۲۰۸۲۶۵ | ۰۱۱-۳۳۲۰۸۲۶۶

ایمیل ها:
hka.ir.co@gmail.com | info@hka.ir

سامانه پیام کوتاه:
۲۰۰۰۰۷۹۵۸۸۶۷

نقشه